PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI ŠKOLY:

Diana Penťová, DiS.art. riaditeľka školy klavír, spev
Bc. Katarína Anderová zástupkyňa riaditeľa dychové nástroje, spev korep.
 
Andrej Babos, DiS.art. vedúci gitarového oddelenia gitara, akordeón
Šarlota Ballová, DiS.art. vedúca pobočky Streda n/B. klavír, HN
Balogh Štefan   klavír, bicie, gitara, korep.
Ildikó Baloghová   výtvarný, tanečný odbor
Mgr. Monika Bimba   klavír, HN.
Lilla Dégner   spev
Flóra Ferencz   Klavír, HN
Anikó Gabodová, DiS.art.   klavír, HN
Eleonóra Geriová, DiS.art. vedúca pobočky Boľ klavír
Mgr. Andrea Hajdóková vedúci pobočky Veľké Trakany Klavír, HN
Mgr. Izabela Horňáková   Výtvarný odbor
Laura Kavčáková   klavír
Éva Kišš Palágyi-Kovács, DiS.art. vedúca HO klavír
PaedDr. Aneta Költőová   klavír, spev
Dávid Magyar   gitara
Szabolcs Mészáros   gitara
Alžbeta Mentová   klavír
Ernest Oláh Dis.art.   gitara (PN)
Klaudia Ripcsu - Kocsis, DiS.art.   klavír (MD)
Mgr. Mária Spišáková vedúca pobočky Borša klavír, HN
Eva Szabová, DiS.art.   dychové nástroje
Gabriela Szimková, DiS.art.   Klavír, spev
PaedDr. Beatrix Tarcaliová   klavír
Mária Tomoriová, DiS.art. vedúca pobočky Somotor klavír
Ing. Imrich Tökölyi   klavír
Mgr. Róbert Vargovčík   tanečný odbor

PREVÁDZKOVÍ ZAMESTNANCI ŠKOLY:

Mgr. Tímea Šulcová Účtovníčka, admin. pracovníčka  
Elena Kendiová mzdová účtovníčka  
Margita Nagyová upratovačka